De Psychologie achter Moeiteloos Succes wordt aangeboden door The Orange Tree Academy


MASTER CURSUS - 4 losse dagen

In de master cursus zal dieper worden ingegaan op hoe ons dagelijks reilen en zeilen zich verhoudt tot onze diepe innerlijke, natuurlijke kwaliteiten. Je leert inzicht te ontwikkelen in hoe je dagelijkse geest werkt en welke factoren hierop van invloed zijn zodat je het leven kunt leiden dat je wil. Als we eenmaal weten en begrijpen hoe onze geest werkt, kunnen we er succesvol gebruik van maken. Door middel van kennis en waarneming raken we tijdens deze cursus steeds meer vertrouwd met de onderliggende logica voor natuurlijk succes en de psychologische betekenis van oorzaak en gevolg. We maken hierbij onder andere gebruik van Boeddhistische psychologische inzichten.

Het doel van de cursus is dat men na afloop begrijpt op welke wijze aan de voorwaarden voor een moeiteloos, natuurlijk, gezond en gelukkig bestaan kan worden voldaan.

Inbegrepen lesmateriaal en kosten:

  manual Psychologie achter Moeiteloos Succes nr.2

  boek: Drunk on beliefs - Tulku Lobsang Rinpoche

  boek: Slave to the King - J.W. Schimmelpenninck

   kosten deelname 995,- (vrijgesteld van BTW en inclusief dagarrangement koffie, thee en lunch)

De diverse workshops Psychologie achter Moeiteloos Succes van The Orange Tree Foundation worden gegeven door Janine Schimmelpenninck. Janine is na het behalen van haar master titel in de Politiek-Sociale wetenschappen (specialisatie Medische Antropologie) aan de Universiteit van Amsterdam gaan werken in het bedrijfsleven. In 1996 voegde zij zich bij het bedrijf van haar man waarna zij beiden een succesvolle carrière als ondernemer doormaakten.

Eind 2008 ontmoette zij de Tibetaanse Boeddhistische leraar Tulku Lobsang Rinpoche bij wie zij vervolgens tot op heden intensief Boeddhistisch onderricht is gaan volgen. De Boeddhistische psychologie sprak haar in het bijzonder aan waarop zij besloot zich met name op deze psychologie te gaan richten.

In de tussentijd legde zij de laatste hand aan haar boek Slave to the King met als hoofdthema de transformerende kracht van verantwoordelijkheid. Het type verantwoordelijkheid dat in dit boek wordt beschreven verschilt wezenlijk van de traditionele vorm die we allen kennen. De kracht van de eigen geest en het logischerwijs nemen van subjectieve verantwoordelijkheid staan in het boek centraal.

Ter ondersteuning van het boek en met het oog op toekomstige educaties werd in 2014 The Orange Tree Foundation opgericht. Deze stichting heeft als doel de ontwikkeling en de acceptatie van subjectieve verantwoordelijkheid als een belangrijke menselijke vaardigheid in de samenleving en onderwijsprogramma’s te bevorderen.

The Orange Tree Foundation organiseert jaarlijks een workshop met Tulku Lobsang Rinpoche onder andere met betrekking tot dit thema.

De cursus Psychologie achter Moeiteloos Succes wordt in 2019 voor het eerst aangeboden.