De Psychologie achter Moeiteloos Succes wordt aangeboden door The Orange Tree Academy


INTENSIVE CURSUS - 7 losse dagen

De intensive cursus gaat weer een stapje verder dan de master cursus. Hier zal intensiever gebruik worden gemaakt van de Boeddhistische methode voor het bestuderen en gebruiken van onze geest of de mind. Waarom een Boeddhistische methode? Om de eenvoudige reden dat het Boeddhisme de natuur en dan met name die van de geest zo tot in detail heeft beschreven dat zij zich hier bijzonder goed voor leent. In het Boeddhisme zijn bijvoorbeeld meer dan 84.000 emoties beschreven. Centraal in het Boeddhisme staat altijd de vraag wat de natuur of werkelijkheid is.

Zoals de exacte wetenschappen de voor de hand liggende methoden zijn voor het beschrijven en begrijpen van de fysieke natuur, zo is Boeddhisme een voor de hand liggende methode voor het beschrijven en begrijpen van de innerlijke natuur.

Er zal uitvoerig worden stilgestaan bij de diverse positieve en negatieve emoties, de verschillende wijzen van waarneming en de logica erachter. Deze verdiepingscursus is vooral bedoeld voor diegenen die zich verder willen bekwamen in de Boeddhistische methode en kan als alternatief en follow-up van de standaard cursus worden gevolgd.


Inbegrepen lesmateriaal en kosten:

  manual Psychologie achter Moeiteloos Succes nr.2

  boek: Drunk on beliefs - Tulku Lobsang Rinpoche

  boek: Slave to the King - J.W. Schimmelpenninck

  boek: Psychology of Nature (editing/ in press) - Tulku Lobsang Rinpoche

   kosten deelname 1.895,- (vrijgesteld van BTW en inclusief dagarrangement koffie, thee en lunch)

De diverse workshops Psychologie achter Moeiteloos Succes van The Orange Tree Foundation worden gegeven door Janine Schimmelpenninck. Janine is na het behalen van haar master titel in de Politiek-Sociale wetenschappen (specialisatie Medische Antropologie) aan de Universiteit van Amsterdam gaan werken in het bedrijfsleven. In 1996 voegde zij zich bij het bedrijf van haar man waarna zij beiden een succesvolle carrière als ondernemer doormaakten.

Eind 2008 ontmoette zij de Tibetaanse Boeddhistische leraar Tulku Lobsang Rinpoche bij wie zij vervolgens tot op heden intensief Boeddhistisch onderricht is gaan volgen. De Boeddhistische psychologie sprak haar in het bijzonder aan waarop zij besloot zich met name op deze psychologie te gaan richten.

In de tussentijd legde zij de laatste hand aan haar boek Slave to the King met als hoofdthema de transformerende kracht van verantwoordelijkheid. Het type verantwoordelijkheid dat in dit boek wordt beschreven verschilt wezenlijk van de traditionele vorm die we allen kennen. De kracht van de eigen geest en het logischerwijs nemen van subjectieve verantwoordelijkheid staan in het boek centraal.

Ter ondersteuning van het boek en met het oog op toekomstige educaties werd in 2014 The Orange Tree Foundation opgericht. Deze stichting heeft als doel de ontwikkeling en de acceptatie van subjectieve verantwoordelijkheid als een belangrijke menselijke vaardigheid in de samenleving en onderwijsprogramma’s te bevorderen.

The Orange Tree Foundation organiseert jaarlijks een workshop met Tulku Lobsang Rinpoche onder andere met betrekking tot dit thema.

De cursus Psychologie achter Moeiteloos Succes wordt in 2019 voor het eerst aangeboden.