Wat hebben de volgende punten met elkaar gemeen?


"het trekken aan een dood paard"

"het tegen een muur aanlopen"

"gebrek aan zelfvertrouwen"

"overmatig piekeren"

"schuldig voelen"

"et cetera ....... "

Ze zijn allen het gevolg van niet natuurgetrouw handelen.


PARTICULIERE DEELNEMER


Leer je natural skills en de psychologie achter moeiteloos succes en flow kennen!


Burn-out, depressie, angst, een gevoel van schuld, zinloosheid, waardeloosheid, eenzaamheid en onveiligheid. Iedereen krijgt er in zijn leven, vroeg of laat, direct of indirect, mee te maken. En, ondanks onze hoge welvaart en technologische vooruitgang, lijken we steeds ongelukkiger, angstiger en eenzamer te worden.

Waarom? En kan het anders?

Wat als alles gewoon vanzelf zou gaan? Wat als onze innerlijke natuur van nature al gelukkig en gezond is en we deze alleen wat beter moeten leren kennen? Psychologisch gezien zwemmen we vaak tegen de stroom in met alle gevolgen van dien. De psychologie achter moeiteloos succes laat je zien hoe je juist met de stroom mee kunt leren zwemmen. De natuur werkt altijd mee, zolang wij begrijpen hoe we het beste met de natuur mee kunnen werken. Onze natural skills maken het mogelijk mee te werken met de natuur. En deze natural skills hebben we allemaal.


Wat hebben flow, natural skills en moeiteloos succes met elkaar te maken?

In de psychologie achter moeiteloos succes gaat het om het herkennen van de natuurlijke eigenschappen en kwaliteiten van ons bewustzijn. Deze natuurlijke kwaliteiten scheppen de ruimte waarin flow en moeiteloos succes vanzelf ontstaan.

Wil je meer weten en begrijpen over moeiteloosheid en flow?

Kom dan naar één van onze dag workshops. Na het volgen van deze workshop weet je meer over:

- hoe er van nature altijd ruimte is

- hoe moeiteloos succes of flow ontstaat

- hoe je ervaring en inzicht voor je kan laten werken

- hoe het stellen van een vraag leidt tot self-empowerment


Er zijn 3 typen workshops waarop particulieren zich kunnen inschrijven: dagworkshop, master (4-daagse) en intensive (7-daagse). Zie voor uitgebreide beschrijving hieronder.

DAGWORKSHOP

De dag-workshop is een goede introductie in de psychologie achter moeiteloos succes. Na het volgen van deze dag-workshop kun je zowel de master als de intensive cursus gaan volgen.

MASTER

In de master cursus leer je hoe je de innerlijke, natuurlijke kwaliteiten van je bewustzijn kan herkennen en gebruiken. Deze cursus biedt een helder inzicht in hoe je je bewustzijn voor je kan laten werken.

INTENSIVE

De intensive is een uitgebreidere versie van de master cursus waarbij explicieter naar de verschillende emoties en mentale factoren wordt gekeken. De achterliggende logica komt uitvoerig aan bod.