Wat hebben de volgende punten met elkaar gemeen?


"trekken aan een dood paard"

"tegen een muur aanlopen"

"met de hakken in het zand"

"stroop op de vloer"

"et cetera ....... "


Ze zijn allen het gevolg van niet natuurgetrouw handelen.
HR-PROFESSIONAL & IN-COMPANY TRAINING

Als HR-professional ken je als geen ander het belang van duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Overmatige stress, burn-out, depressie en ziekteverzuim schreeuwen om aandacht voor de innerlijke duurzaamheid. MVO begint bij HR en het directe welzijn op de werkvloer. Zorg en behoud van onze innerlijke, gezonde natuur is immers minstens zo belangrijk als die van de externe natuur.

Hoe help je zowel de medewerker als de organisatie optimaal gebruik te maken van een gezonde innerlijke natuur?

Door ze kennis te laten nemen van wat er van nature al gewoon is – het ontdekken van natural skills. Natural skills zijn de natuurlijke eigenschappen en kwaliteiten van ons bewustzijn. Het grote voordeel van natural skills is dat je in tegenstelling tot hard en soft skills deze niet hoeft te leren. Je hebt ze al, het is een reeds bestaand natuurlijk potentieel en je kunt deze meteen voor je laten werken. Natural skills hebben we dus allemaal. We zijn er alleen nog niet vertrouwd mee.

Sommige dingen werken wel en sommige dingen werken niet. Dat geldt voor zowel de fysieke natuur als voor de innerlijke natuur. Het kennen van de natuurwetten - fysiek of innerlijk - leidt automatisch tot een succesvolle toepassing ervan. De natuur werkt altijd mee, zolang wij begrijpen hoe we het beste met de natuur mee kunnen werken.

Verandering is een natuurlijk fenomeen

Door medewerkers hun natuurlijke kwaliteiten te laten ontdekken krijgen hun competenties weer de ruimte voor ontwikkeling. Ontwikkeling is een natuurlijke verandering. Als eenmaal duidelijk is dat verandering een natuurlijk fenomeen is, gaat de deur vanzelf open staan voor nieuwe mogelijkheden en samenwerking.

Divers aanbod van trainingen en maatwerk

The Orange Tree Academy biedt diverse trainingen en op maat te maken programma’s aan rondom het thema van natural skills. Het gaat hier niet om soft skills trainingen maar om natural skills trainingen. En omdat het om natural skills gaat, beschikt iedereen erover en is het thema breed inzetbaar.

De deelnemer leert de natuurlijke eigenschappen en kwaliteiten van zichzelf herkennen en hoe je deze kwaliteiten eenvoudig tot hun recht kunt laten komen. De deelnemer raakt vertrouwd met hoe het eigen denken en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen waarneming zijn of haar leven en werk beïnvloedt.

Natural skills zorgen voor ruimte op werkvloer

Een helder inzicht in de natuurlijke eigenschappen en kwaliteiten van onze mind leidt automatisch tot het ontstaan van meer ruimte. En ruimte maakt de weg vrij voor het ontstaan van moeiteloos succes of flow. Natural skills zijn essentieel op de werkvloer voor: preventie, vitalisering en duurzaamheid.

PREVENTIE:

- overmatige stress

- burn-out

- hakken in het zand

- conflictieve houding

- defensief gedrag

- verlies van zelfvertrouwen

- competitief gedrag

- algeheel verzuim

VITALISERING:

- het herkennen van verandering als een kracht in plaats van een bedreiging

- een energieke werkhouding door het zien van mogelijkheden en het ervaren van innerlijke competentie en slagkracht

- het ervaren van innerlijke en externe ruimte

- gezond zelfvertrouwen

- een flexibele, natuurlijke basis werkhouding

DUURZAAMHEID:

- structurele verbetering van de innerlijke duurzaamheid en het welzijn van de medewerker

- structurele verbetering van duurzame inzetbaarheid van de medewerker

- het ontstaan van een win-win situatie voor iedere medewerker en de gehele organisatie

- constructieve, duurzame houding in samenwerking en ontwikkeling