Wat hebben de volgende punten met elkaar gemeen?


"het trekken aan een dood paard"

"het tegen een muur aanlopen"

"met de hakken in het zand"

"stroop op de vloer"

"et cetera ....... "


Ze zijn allen het gevolg van niet natuurgetrouw handelen.HR-PROFESSIONAL - INCOMPANY

Als HR-professional ken je als geen ander het belang van duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Er is een groeiend besef van de noodzakelijke aandacht voor de innerlijke duurzaamheid ter voorkoming van overmatige stress, burn-out, depressie en ziekteverzuim in het algemeen. MVO is dan ook onlosmakelijk verbonden met HR en het directe welzijn op de werkvloer. Zorg en behoud van onze innerlijke, gezonde natuur is immers minstens zo belangrijk als die van de externe natuur.

Hoe help je zowel de medewerker als de organisatie hier optimaal gebruik van te maken?                 

Door ze kennis te laten nemen van wat er van nature al gewoon is – het ontdekken van onze natural skills.

Deze natural skills hebben we allemaal. We zijn er alleen nog niet vertrouwd mee.

Ons bewustzijn of mind is net zo als de wereld er buiten onderhevig aan natuurwetten. Het kennen van de fysieke natuurwetten heeft een ongekende technologische ontwikkeling tot gevolg gehad. Precies hetzelfde geldt voor onze psychologische ontwikkeling. Een helder inzicht in het functioneren van onze geest zorgt ervoor dat we er optimaal mee kunnen leren omgaan, net zoals met de fysieke natuurwetten. In de psychologie achter moeiteloos succes gaat het om het herkennen van de natuurlijke eigenschappen en kwaliteiten van ons bewustzijn. Dat vormt de basis voor het verklaren, begrijpen en ontdekken van moeiteloos succes. Natuurgetrouwe informatie leidt vanzelf tot transformatie.

The Orange Tree Academy biedt diverse trainingen en op maat te maken programma’s aan rondom het thema van natural skills. Het gaat hier dus niet om soft skills trainingen maar juist om natural skills trainingen. En omdat het om onze natural skills gaat, beschikt iedereen over deze skills en is het thema breed inzetbaar.

De deelnemer leert de natuurlijke eigenschappen en kwaliteiten van zichzelf herkennen en hoe je deze kwaliteiten eenvoudig tot hun recht kunt laten komen. Een helder inzicht in deze eigenschappen en kwaliteiten maakt de weg vrij voor het ontstaan van moeiteloos succes of flow. De deelnemer raakt vertrouwd met hoe het eigen denken en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen waarneming zijn of haar leven beïnvloedt.

Als eenmaal duidelijk is dat verandering een natuurlijk fenomeen is, gaat de deur vanzelf open staan voor nieuwe mogelijkheden. Door medewerkers hun natuurlijke kwaliteiten te laten ontdekken krijgen hun competenties weer de ruimte voor ontwikkeling en samenwerking.

Het grote voordeel van natural skills is dat je in tegenstelling tot hard en soft skills deze niet hoeft te leren. Je hebt ze al, het is een reeds bestaand natuurlijk potentieel en je kunt deze meteen voor je laten werken.

De waarde van dit thema voor zowel het individu als de organisatie rust op de volgende drie pijlers: preventie, vitalisering en duurzaamheid. Deze staan hieronder verder toegelicht.

PREVENTIE:

- overmatige stress

- burn-out

- hakken in het zand

- conflictieve houding

- defensief gedrag

- verlies van zelfvertrouwen

- competitief gedrag

- algeheel verzuim

VITALISERING:

- het herkennen van verandering als een kracht in plaats van een bedreiging

- een energieke werkhouding door het zien van mogelijkheden en het ervaren van innerlijke competentie en slagkracht

- het ervaren van innerlijke en externe ruimte

- gezond zelfvertrouwen

- een flexibele, natuurlijke basis werkhouding

DUURZAAMHEID:

- structurele verbetering van de innerlijke duurzaamheid en het welzijn van de medewerker

- structurele verbetering van duurzame inzetbaarheid van de medewerker

- het ontstaan van een win-win situatie voor iedere medewerker en de gehele organisatie

- constructieve, duurzame houding in samenwerking en ontwikkeling