Wat hebben de volgende punten met elkaar gemeen?


"trekken aan een dood paard"

"tegen een muur aanlopen"

"gebrek aan zelfvertrouwen"

"ervaren van compassie stress"

"gevoel van zinloosheid"

"depressieve gevoelens"

"overmatig piekeren"

"schuldig voelen"

"et cetera ....... "


Ze zijn allen het gevolg van niet natuurgetrouw handelen.
COACH & PSYCHOLOOG

We leven in een tijdperk van ongeëvenaarde, technologische ontwikkeling. Psychologisch zijn we echter achtergebleven en leven we nog in het stenen tijdperk. Op geestelijk vlak bevinden we ons in de grootste jungle aller tijden.

Waarom?

We kijken in eerste instantie altijd naar buiten. Ieder kind leert spelenderwijs de wetten van de fysieke natuur kennen. Zo hebben we al snel door dat we niet zonder gevolgen van het balkon af kunnen springen. Maar zo vertrouwd als we zijn met de wetten van de fysieke natuur, zo onbekend zijn wij met de natuur van ons bewustzijn. Op geestelijk vlak weten we vaak niet goed voor onszelf te zorgen. Geestelijk blijven we - spreekwoordelijk gezegd - gewoon van het balkon afspringen. We blijven verdwalen en tegen muren aanlopen.

Dat kan anders!

Door kennis te nemen van hoe onze innerlijke natuur werkt en haar wetmatigheden te ondekken. Sommige dingen werken wel en sommige dingen werken niet. Dat geldt voor zowel de fysieke natuur als voor de innerlijke natuur. Het kennen van de natuurwetten - fysiek of innerlijk - leidt automatisch tot een succesvolle toepassing ervan.

Natuurgetrouwe informatie leidt vanzelf tot transformatie

Onze geest of mind is dus net zo als de wereld er buiten onderhevig aan natuurwetten. Toepassing en kennis van het functioneren van deze natuurwetten leiden, net zoals in de technologie, automatisch tot succes. Moeiteloos succes betekent niets anders dan het volgen van de natuur.

Natuurwetten zijn niet optioneel

Het niet kennen van de psychologische natuur leidt logischerwijs tot misverstand en verwarring. De meest voorkomende misverstanden hebben betrekking op:

- de betekenis van moeiteloosheid versus moeite

- de betekenis van geven en nemen

- de betekenis van helpen en veranderen

- het niet (er)kennen van de kracht van de gedachte

- het verschil tussen feit en overtuiging

- het verschil tussen probleem en vraag

Waar beginnen we met het oplossen van de misverstanden?

Bij onszelf! Alles begint in ons bewustzijn of geest. We leven immers geen leven buiten onze eigen geest of waarneming. Wat we waarnemen is ons leven en ons geestelijk welzijn vormt de basis van ons leven. Daarom is het zo belangrijk verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen waarneming en bewustzijn. Er is maar een plek waar alles begint en dat is bij jezelf, bij de eigen waarneming. Dit is logischerwijs altijd de eerste stap.

Met behulp van waarneming, inzicht en ervaring ontdekken we hoe we onze mind succesvol kunnen gebruiken. De natuur werkt altijd mee zolang wij maar begrijpen hoe we het beste mee kunnen werken met de natuur.

Ben jij coach, psycholoog of therapeut? Wil je meer weten en begrijpen over de psychologie van onze innerlijke natuur? Neem met ons contact op voor een op maat gemaakt programma of schrijf je in voor een van de onderstaande typen workshops.

DAGWORKSHOP

De dag-workshop is een goede introductie in de psychologie achter moeiteloos succes. Na het volgen van deze dag-workshop kun je zowel de master als de intensive cursus gaan volgen.

MASTER

In de master cursus leer je hoe je de innerlijke, natuurlijke kwaliteiten van je bewustzijn kan herkennen en gebruiken. Deze cursus biedt een helder inzicht in hoe je je bewustzijn voor je kan laten werken.

INTENSIVE

De intensive is een uitgebreidere versie van de master cursus waarbij explicieter naar de verschillende emoties en mentale factoren wordt gekeken. De achterliggende logica komt uitvoerig aan bod.